top of page
  • Writer's pictureMarko

Kyynikot tuotantoportaissa

Sosialistimaat: vilpittömät johtavat ja kyynikot tekevät (tuottamatonta) työtä.

Kapitalistimaat: vilpittömät tekevät työt ja (tuottamattomat) kyynikot johtavat.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page